Naďa Svoboda

Poselství archanděla Gabriela- rok 2012

 

POSELSTVÍ ARCHANDĚLA GABRIELA K ROKU 2012 - 2.1.2012Moji drazí, vítám Vás na prahu velmi důležité etapy vývoje lidstva.

Vstupujete do období velké očisty a planetárního posunu. Každý den tohoto
jedinečného období má pro Vás jedinečný význam, každá vteřina je vzácná a
velmi důležitá. Prosím přijměte toto poselství, a zamyslete se nad významem
slov, která přicházejí od bytostí, které jsou vždy na Vaší straně a snaží se
Vám ve všech směrech pomáhat překonat toto těžké období.

Uplynulý rok byl pro mnohé z Vás rokem bolesti a velkých změn, vztahových
krizí, rozchodů a smrti. Mnoho duší muselo odejít. Některé duše odcházely
svévolně, naplněny bolestí a zklamáním, velmi niterně pocítily vlastní
selhání a nedostatek lásky. Mnohé z nich stále bloudí a nedošly ještě ke
světlu. Ještě nikdy k Vám nepřicházelo takové množství světla, které aktivně
prosvětlilo temnotu Země. Ještě nikdy neobklopilo Zemi, tolik temných
bytostí, které se snažily ovlivnit děj a mnoho duší stáhnout na stranu Zla a
temných sil. Nenávist, honba za majetkem a svévolné zabíjení ovládalo mysl
mnohých, kteří se spojili s temnými paprsky narušitelů této posvátné doby.

Pod jejich nadvládou se otevíraly staré bolesti a aktivovaly se nejrůznější
kódy, které dávaly samovolně do pohybu katastrofy a ničení planety. Nadvláda
těchto negativních sil byla oslabena proudem očistného světla, o které jste
prosili, které jste žádali, a když se zachvěla země v Japonsku, stáli jste
na pokraji vlastního sebezničení. Vlna lásky, kterou tato bolestná situace
vyvolala, ale nastartovala ozdravný proces planety v té nejvyšší blahodárné
míře.

V mnohém ohledu bude nadcházející období těžké pro všechny, kdo necítí
srdcem, nepochopí velikost této chvíle a nepřipojí se celou svou bytostí k
proudu očistné vlny, která se pomalu zvedá a omývá celou Vaši planetu. Nyní
nastává doba přerodu. Otevírají se nové brány, kdy země bude přecházet do
ještě vyšších vibrací.

Zde jsou dny, kdy se máte zaměřit na proud světla a přijmout očistné
paprsky. 21.1. 2012, 2.2. 2012, 29.3.2012, 19.4. 2012,9.5. 2012, 11.6.2012.

V těchto dnech budou proudit obzvláště silné proudy očistné energie. Je
důležité aby co nejvíce duší v těchno chvílích meditovalo, věnovalo se
duchovnímu cvičení a modlitbě. Vy jste pomocníky světla. Vy jste důležitou
součástí obnovy Vaší Nové země a nadcházejícího nového věku.

V nadcházejícím období bude mnoho záležet na myšlení a vizích, které
vysíláte. V těchto dnech bude mít silný vliv každá vyslaná prosba, každá
myšlenka. Nic nebude mít jen osobní charakter, vše se stane společným cílem.

Všechny frekvence energií, se silně dotýkají celku. To co vyšlete, bude s
velkou rychlostí zpracováno Vesmírem a vráceno zpět. Každý z Vás by měl mít
před očima jasný cíl.

ZDRAVOU A KRÁSNOU PLANETU ZEMI A ŠŤASTNÉ BYTOSTI, KTERÉ V HARMONII A LÁSCE
RADOSTNĚ ŠÍŘÍ BOŽÍ LÁSKU A BOŽÍ SLOVO.

Nelekejte se živelných pohrom, které přijdou a mají uzdravující záměr.

Stanou se jakousi součástí a znamením této doby. Přijímejte s láskou každou
informaci a uvědomte si, že vše se děje pro nejvyšší DOBRO.

S klidnou myslí vyslechněte i takové zprávy, které budou předzvěstí
katastrof a konce světa, neboť máte s láskou přijímat to, co k Vám Bůh
posílá.

Uvědomte si, že každé ráno je novým začátkem a noc je pouze jeho předzvěstí.

Snažte se v každém dnu odpustit alespoň jednomu člověku. Pročistěte svá
duchovní těla na nejvyšší možnou úroveň.

Scházejte se a mluvte o duchovních věcech, o Bohu, lásce a odpuštění s
lidmi, kteří ještě nechápou tyto události.

Staňte se posly světla a milujte každého člověka, i když v očích lidských se
může jevit jako zlý.

Neboť světlo zahubí tmu a láska uzdraví nenávist. Moji milovaní, je to Vaše
doba. Nebojujte s ní. Tančete s nadhledem v této době nádherný tanec lásky.

Vše, o co požádáte, se bude rychleji zhmotňovat.

Ale jen, když Vaše srdce je čisté, mysl spravedlivá a duše plná lásky a
světla. Budeme stát při každém člověku, který se rozhodne konat dobro, bude
cítit příliv krásné andělské energie a lásky.

Tento přerod Vaší planety, mohou provázet i Vesmírné úkazy, které by Vás
neměly zastrašit, ale spíše přesvědčit, že Bůh je stále s Vámi, i kdyby
slunce přestalo vysílat světlo, Boží láska a světlo je stále přítomno.

Nedovolte, aby Vás ovládl strach. Uzdraví Vás pouze víra a láska.

Každému z Vás, ale doporučujeme, mít doma připraveno několik svíček, a
zásobu vody a jídla, nejměně na 4 dny. Neupínejte se k žádnému datu.

Rozhodnutí o očistném procesu má v rukou pouze Bůh a pouze on rozhodne,
který den je příhodný na tuto věc. Buďte připravení, jako by se to mělo stát
příští ráno. Tak by měla totiž vypadat Vaše mysl, být připravení, až zavolá
PÁN a mít v duši čisto.

Uvědomte si, jak moc Vás my andělé milujeme. Každý záchvěv Vašeho srdce je
signálem k vyslání naší lásky a pomoci. Milujeme Vás nekonečnou láskou
Božích bytostí, jsme naplnění JEHO světlem. Milujeme Vás celou naší
světelnou bytostí. Byli jsme stvořeni nejvyšší LÁSKOU a tou stále zůstáváme.

Archanděl Gabriel


Přijala Kytička

2.1.2012

 

TOPlist
http://nadasvoboda.cz
aktualizováno: 23.03.2018 08:40:31