Naďa Svoboda

Světelná medicína


 Ochrana a Léčení před Radiačním Znečištěním, Neurotoxiny, Bakteriemi 
 a 
Vzkaz od Hathorů pro Planetu skrze Toma Kenyona 

Po zemětřesení na Novém Zélandu, následovaném zemětřesením v Japonsku je jasné, že jste vstoupili do komplexnější fáze Vrcholu Chaosu. 
Rádi bychom vám předali metodu ochrany a léčení radiačního znečištění stejně  jako jiných fyzických stavů. Nazýváme to Léčení Světlem (Světelná  Medicína).  Samozřejmě se to vztahuje k událostem, které probíhají v Japonsku, ale  jak se projevují změny na Zemi, můžete čelit i dalším podobným výzvám ve  vaší  blízké budoucnosti i na jiných místech tohoto světa. 
Tato metoda vám pomůže s obojím – ochranou i léčením sebe sama od  projevů  –  nejen radioaktivity, ale i neurotoxinů a mutujících forem bakterií a  virů.  naší perspektivy můžete ve vaší blízké budoucnosti očekávat jejich  nárůst. Tato metoda vyvolává spojení s vaší Božskou Duší, vaším BA. Tato akce  je  spojena s říšemi světla, které jsou vaší součástí.   Vše, co ve vašem Kosmu existuje, může být viděno jako působení či  energetické  vyjádření světla – dokonce i vaše nejhrubší formy hmoty jsou ve své podstatě  tvořeny světlem. 

Postup:  Při této metodě se spojujete se svou Božskou Duší, soustředíte se na  svůj  záměr přinést energii, která vás ochrání či vyléčí. Tento záměr vyšlete své  Božské  Duši s emoční vibrací přijetí či vděčnosti. Je to jednoduchá vibrační  rezonance,  která aktivuje vyšší aspekt vašeho bytí. Vyšlete záměr spojený s oceněním či vděčností svému BA, přesunete své  vědomí  do své srdeční čakry a pak do svého srdce přijmete energii léčení či  ochrany. Můžete tuto energii vnímat jako formu světla či geometrické vzory nebo  můžete cítit navýšení energie. Nebo to naopak můžete prožívat velmi  jednoduše  jako  myšlenku či pocit.  Jakmile je energie přijata do srdeční čakry, pak je okamžitě  připravena  k  vyslání.  Pro tuto fázi budete potřebovat čistou vodu, protože voda tento typ  informace  drží extrémně dobře. Zatímco držíte v ruce nádobu s vodou, posíláte  skrze  svůj  záměr energii, která se nachází ve vaší srdeční čakře dolů skrze paže  až do rukou a skrze čakry, které jsou uprostřed každé dlaně. Energie touto  cestou  přejde do vody.   Doporučujeme vám zesílit tuto energii tím, že tuto proceduru  zopakujete ještě  dvakrát, takže jí celkem provedete třikrát. Poté se napijte vody.  Voda  pronikne  do elementu vody ve vašem těle a léčba a ochranné kvality nakonec  vstoupí  do  každé vaší buňky. Tímto způsobem umožňujete vstup světlu a způsobujete jeho sestup 
 skrze  střed svého těla do vašeho srdce a poté jej vysíláte do elementu vody.  Vědomí vody  obdrží tuto energii a jakmile vodu vypijete, obdrží tuto energii i  vaše  tělo. Jakmile se ocitnete v situaci, kdy jste vystaveni radioaktivitě, proveďte tuto proceduru tak, jak jsme jí popsali, umožněte energii, která sestupuje  z  BA,  aby  vás chránila a léčila od jakékoli možnosti otravy radioaktivitou.  Pokud  máte  jakýkoli jiný prostředek ochrany, můžete ho obvykle provádět také.  Ale  pokud  jste někde, kde s sebou nemáte žádný jiný nástroj než své vlastní vědomí, můžete  se chránit a léčit sami.  Pokud jste vystaveni neurotoxinům, můžete i infekce.  Jakmile kolektivně vstoupíte hlouběji do tohoto komplexnějšího a  intenzivnějšího Vrcholu Chaosu, bakterie a viry  Je důležité pochopit, že vytváříte ochranu a léčení skrze sílu svého  vlastního vědomí. Máte přímý přístup ke svým vlastním říším světla. Máte výhradní právo  “zaměstnat” říše světla ve svůj vlastní prospěch či ve prospěch svých milovaných.  Pokud se ocitnete v některé z těchto obtížných situací, které jsme popsali,  doporučujeme vám vzít si Světelnou Medicínu – což znamená vodu,  kterou jste dobili – několikrát denně, tak jak vás povede vaše intuice.  Fyzické větvení zemětřesení v Japonsku a následné tsunami jsou velmi těžké pochopit. Ale rádi bychom přesunuli vaši pozornost od fyzických k myšlenkovým,  emočním a duševním následkům takových neštěstí.   Vzhledem k faktu, že jste na Vrcholu Chaosu a energie z hlubokého  vesmíru  spojená s aktivitou slunečního záření ovlivňují vaše energetická těla,  jste vy  – jako kolektiv – ovlivňováni ještě vice. Myslíme tím to, že svědectví utrpení 
vašich blízkých se dotýká vašich srdcí. Také si uvědomujete, že  jejich nesnáze  by velmi snadno mohla být i vaší. Toto poznání může způsobit otevření  vašeho  srdce a je to právě srdce – vaše srdce – kde se projevují vyšší stavy vašeho  vědomí. A tím se otřesy v Japonsku stávají jakýmsi zemětřesením kolektivního srdce.  Časy, kterou jsou před vámi rozhodně nejsou jednoduché. Z naší  perspektivy  se  změny Země, které jsou před vámi, navýší. Ale jedním z výsledků  takových událostí je to, že jste otřeseni až ke kořenům a masová hypnóza je na  chvíli  zastavena. A při takovém naprostém a surrealistickém ničení mnoho z nás  velmi jasně vidí, že vaše civilizace spočívá na velmi slabých základech.  A proto je naší radou pro tuto fázi Vrcholu Chaosu – naučit se a ovládnout  schopnost vytvořit Světelnou Medicínu pro sebe, takže jakmile nastane  čas,  budete vědět, jak použít tuto sílu pro ochranu a léčení, kterou  budete  mít  již zcela zažitou. Také vám doporučujeme neřídit se v této době pouze svou  myslí,  ale spíše svým srdcem – a dovolit mu být dotčený (ve smyslu dojatý),  protože  je to vaše srdce, skrze které se spirálou povznesete ke své vlastní  velikosti.  Hathoři 

 16. března 2011 

 Tomovy Myšlenky a Pozorování 
 Už je to asi dvacet let, co channelluji Hathory a jejich Planetární 
 Vzkazy  jsem začal předávat v únoru 2003. A za celou dobu jsem ještě nikdy necítil  takovou  naléhavost předat jedno z jejich poselství. Obvykle mám několik dní na to,  abych  rozjímal o jejich vzkazech než přidám svůj komentář. Ovšem tento  luxus  mi tentokrát nebyl dopřán. Požádali mě a Judi, abychom tento speciální vzkaz předal co nejdříve a proto jej okomentuji pouze stručně a věcně. 
 Ústředním vzkazem je zde to, že lidské bytosti mají schopnost vytvořit  to, co  Hathoři nazývají Medicínou světla a tento druh léku má zásadní moc a potenciál  ochránit a vyléčit nás nejen od radioaktivního znečištění, ale i od  účinků neurotoxinů a stejně tak i bakteriálních či virových infekcí. 
 Tato metoda je jednoduchá a věcná. Pro některé z vás může být celá  myšlenka  Božské Duše (BA) nová a proto mi dovolte vyjasnit její “umístění” a to, jak  ji  lze “použít”. BA, či Božská Duše, je aspektem vašeho vlastního  vědomí,  který je  mimo omezení času a prostoru. Někteří z vás svou Božskou Duši možná  nazývají  Vyšší Já. Ale ať už ji nazýváte jakkoli, vaše Božská Duše existuje v  tom,  co  Hathoři nazývají říšemi světla, a tento váš aspekt je povolán kdykoli  mu  vyšlete  myšlenku ocenění či vděčnosti.  Vaše BA nemá místo v čase či prostoru, jelikož přesahuje obojí. Ale má vstupní bod do vašeho energetického pole, které je asi na délku  paže nad vaší hlavou. Pokud byste zvedli své ruce nad hlavu a dotkli se vzájemně  konečky  prstů na obou rukách, vaše prsty by byly velmi blízko tomuto vstupnímu  bodu.  A  sem směřujte svojí pozornost v první fázi této metody tvoření  Světelné Medicíny.  (Umístění rukou nad hlavou je pouze kvůli představě, kde se toto místo nachází.  Ve skutečnosti při tomto ruce vůbec nezvedáte.)  Jakmile zaměříte svou pozornost na oblast vašeho bodu BA, držte ve  své  mysli představu světla, které chcete obdržet. Řekněme například, že jste byli  nebo  budete vystaveni nebezpečným formám radioaktivity a jste v nebezpečí  radiačního  znečištění. Jakmile zaměříte svou pozornost na svůj bod BA nad vaší  hlavou,  držte záměr, aby energie z vašeho BA byla energií léčení a ochrany  před  otravou  z radiace.   Poté pošlete pocit ocenění či vděčnosti nahoru z vaší srdeční čakry  do  bodu  BA  nad vaší hlavou – a jak budete držet svůj záměr, vaše Ba vás ochrání  či  vyléčí  od znečištění radiací.  Poté přesuňte svou pozornost od bodu BA do své srdeční čakry (ve  středu vaší  hrudi pod sternem) a poté čekejte než obdržíte energii ochrany a léčení  od  vašeho BA.  Pokud je pro vás toto nové, můžete svůj záměr společně s pocitem  ocenění  či  vděčnosti vyslat směrem k vašemu BA několikrát, dokud nepocítíte odpověď,  dokud  nepocítíte navýšení energie. Jakmile ucítíte energii od vaší Božské  Duše, 
 přesuňte svou pozornost do své srdeční čakry a dovolte středu vašeho 
srdce, přijalo tuto energii. 
 Poté rukama obemkněte nádobu s čistou vodou a vyšlete tuto energii  vaší Božské  Duše do vody. Energetické léčení a/či ochrana, která vstoupila do  středu vašeho  srdce projde vašimi pažemi do vody skrze dvě čakry, které jsou ve  středu  každé  dlaně. Tento proces opakujte celkem třikrát a poté vypijte vodu.  Pokud jste ve vážné situaci, Hathoři vám doporučují vytvořit tuto  Světelnou  Medicínu několikrát denně a pít ji dle své intuice.   Jak Hathoři zdůrazňují, Medicína Světla má mnohem vice způsobů  využití  než jen  ochranu a léčení radiačního znečištění. Můžete se takto chránit před  neurotoxiny  stejně jako před bakteriálními či virovými infekcemi. Ačkoli to  nezmínili,  zeptal jsem se Hathorů po přijetí jejich vzkazu, zda by tato metoda  mohla  fungovat i při takových fyzických výzvách jako je rakovina. A oni  řekli,  že Světelná Medicína by zcela určitě mohla být vytvořena stejným  způsobem  i pro  takovýto druh situace – stejně jako pro mnoho dalších. Vždy, když se setkáte s takovými situacemi jako je otrava z radiace,  vystavení  se neurotoxinům a/nebo epidemie bakteriálních a virových infekcí,  podpoříte  takto účinky léků. Jinými slovy, tato metoda není určena k tomu, aby  nahradila  lékařské či léčitelské řešení, ale je myšlena jako doplněk – něco, co  můžete  udělat sami pro sebe.  Poté, co mi Hathoři předali tento vzkaz, zeptal jsem se jich na ty,  kteří  si  nedokáží tento lék vytvořit sami – jako děti nebo zvířata. Řekli, že  můžeme  pro  ně můžete použít stejnou metodu pouze s tím rozdílem, že při tvorbě  této  medicíny se soustředíte i na to, komu je určena. Pokud ji tvoříte pro  sebe,  žádáte svou Božskou Duši o energii ochrany a léčení pro sebe. Pokud  ji  vytváříte pro své děti, vyšlete své Božské Duši myšlenku, že je tato medicína  určena  pro vaše děti.  Zde bych chtěl ještě něco dodat. Je mnohem lepší naučit někoho, jak  si  vytvořit  Světelnou Medicínu než vytvářet závislost. Schopnost tvorby tohoto  léku  je  vrozená všem lidským bytostem. Je to součástí vašeho multidimenzionálního dědictví. A umožnit někomu, aby toto učinil sám pro sebe je službou  jeho  či  jejímu mistrovství.  Osobně bych velmi nerad viděl, tuto metodu používanou “léčiteli” s tím,  že  oni mají nějakou speciální sílu, kterou ostatní nemají. Tato metoda je  lidským právem od jejich zrození a byl bych velmi rád, kdyby mohla být  používána  všemi lidmi.   Je toho mnohem víc, o co bych se rád v souvislosti s touto metodou  podělil,  ale z  filosofického I metafyzického pozorování budu muset počkat na 
vhodnější dobu.   Hathoři trvají na tom, abychom tuto informaci předali a nechali ji  kolovat  co  nejrychleji.  

Převzato z www.tomkenyon.com 
 Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Marie  Kuchařová 
 (www.sacredheart.cz a www.posvatnesrdce.cz). Tuto českou verzi je 
 možné  v  nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat  způsobem,  pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními  odkazy.  
Tom Kenyon – Kdo jsou Bytosti Hathor 


 

TOPlist
http://nadasvoboda.cz
aktualizováno: 23.03.2018 08:40:31