Naďa Svoboda

Tachyon

 Tachyon

Abychom pochopili, jak můžeme propojit hmotný svět a svět čisté energie, musíme objevit teorii jak vzniká hmotný svět. Velcí myslitelé jako Albert Einstein a Nikola Tesla o tom dlouho přemýšleli a mnohé jejich teorie jsou dnes součástí moderní fyziky a kvantové mechaniky. Základní tezí této teorie je, že naše tělo existuje v důsledku kondenzace, zhuštění z neviditelného absolutna bez hranic, z dokonalého řádu. Tento neomezený, dokonalý řád byl pojmenován například jako Energie nulového bodu.

Co je to nulový bod a jeho energie ?

Energie nulového bodu je ve vesmíru všudypřítomná, proniká vším, existuje v nekonečném množství je nevyčerpatelná a obsáhlá je všechen potenciál, který je nutný k tvorbě dokonalých tvarů. Tachyonizované materiály jsou mosty ke stále vyšším úrovním kosmické energie, která posiluje naši schopnost léčit, omlazovat a vracet se k vertikalitě proudění energií. To je to celé tajemství! Je to tajemství spontánních vyléčení a všech zázraků. My všichni máme potenciál tuto vyšší praenergii využívat. Někteří ji nazývají Bůh, pro jiné je to kosmická energie, a vědci ji označují jako energii nulového bodu. Je to praenergie, ze které vznikl vesmír. Je popisována v souvislosti se spirituálními rituály a znovu objevena průkopníky fyziky ve 20. století. Existuje v beztvarém stavu, jenž je označován nulovým bodem energie nebo volnou energií, jakož i ve zformovaném poli nebo částici, která se nazývá tachyon. Energie nulového bodu je ve vesmíru všudypřítomná, proniká vším, existuje v nekonečném množství, je nevyčerpatelná a obsahuje všechen potenciál, který je nutný k tvorbě dokonalých tvarů. Je to ta energie, která existuje ještě před materializací jakéhokoli objektu, přičemž tato materializace představuje pouhý nepatrný zlomeček takřka nekonečného potenciálu energie, který je v nulovém bodě obsažen. Tato nediferencovaná energie v sobě zahrnuje všechny možnosti projevu čehokoli, a tato její vlastnost se projevuje třemi znaky:

  • obsahuje vše, co je nutné pro tvorbu dokonalých tvarů, skrývá v sobě v latentním stavu veškeré nápady a informace pro všechny součásti materiálního světa, a je tedy nekonečně inteligentní.
  • je beztvará a neprojevená, není tedy žádným způsobem fyzickými smysly zjistitelná: pozorovatelné jsou až její projevy, harmonizující a energetizující vliv na fyzickou realitu.
  • lze se k ní dostat v každém bodě prostoru, je ve vesmíru všudy přítomná.

Co je tachyon a tachyonisace ?

Pojem Tachyon byl zaveden v roce 1966 Geraldem Feinbergem pro částici kosmické energie. Slovo tachyon je odvozeno z řeckého výrazu pro vysokou rychlost, neboť tachyony se pohybují nadsvětelnou rychlostí. Tachyon ve své nejčistší podobě je projev energie, jíž se zabývali někteří z největších vědců naší doby. Energie tachyonu je rychlejší  než světlo, je přítomná všude ve vesmíru je neomezená a má veškerý potencionál nutný pro vytváření perfektních forem vesmíru.image

Tachyon je zdroj všech frekvencí! V tachyonech jsou obsaženy všechny formy energií, které slouží člověku k začlenění do řádu vesmíru. Tachyonová energie je energie, která drží pohromadě vesmír a vytváří všechny tvary na naší planetě. Tachyon zásobuje spirituální, mentální, emocionální a fyzickou rovinu energií a harmonizuje je.

 

 

 

 

 

 

Zdroj: internet

TOPlist
http://nadasvoboda.cz
aktualizováno: 23.03.2018 08:40:31